Bejelentés


Free GreekCafe / Ellinizmos Hiánypótló Fórum - Élj a lehetőséggel, oszd meg amit


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
Magyar-Fonetikus Görög

A másfélezer szavas Magyar-görög miniszószedet azoknak készült, akik nyelvtanulásuknak még csak az
elején járnak, illetve azoknak, akik görögországi tartózkodásuk ideje alatt szeretnék a hétköznapi
társalgáskor használt legfontosabb szavakat tarsolyukban tudni. Éppen ezért a magyar szavak görög
megfelelőit latinbetűs átírásban közöljük, amelyeken a fordított ékezet (`) a hangsúlyt jelöli.
Purosz Alexandrosz

A
abbahagy / sztamatài
ablak / paràthiro
ábrázol / paruszjàzi
ad / dhìni
adag / merìdha
adó / fòrosz
aggódik / aniszihjì
ágy / krevàti
ajándék / dhòro
ajánl / protìni
ajtó / pòrta
akar / thèli
akcentus / kszèni / proforà
akció / proszforà
akkumulátor / batarìa
alacsony (ember) / kondòsz-ì-ò
alagút / tùnel
aláírás / ipoghrafì
alkalmazott / ipàlilosz
alkalom / efkerìa
alkatrész / andalaktikò
alkohol / alkoòl
áll (ige) / sztèkete / (òrthiosz-a-o)
állampolgár / ipìkoosz
állampolgárság / ipikoòtita
állapot / katàsztaszi
állat / zòo
állomás / sztathmòsz
alma / mìlo
álom / òniro
alsónadrág / szòvrako
alszik / kimàte
általában / szinìthosz
altató / ipnotikò
anya / mitèra
anyós / petherà
apa / patèrasz
apartman / dhiamèrizma
ápol / peripiìte
ápolónõ / noszokòma
após / petheròsz
aprópénz / pszilà
ár / timì
áram / rèvma
arany- / hriszòsz-ì-ò
arc / pròszopo
árengedmény / èkptoszi
árnyék / ìszkjosz, / szkja
áru / embòrevma
áruház / (poli)katàsztima
ásványvíz / metalikò / nerò
aszpirin / aszpirìni
asztal / trapèzi
átmegy / pernài
átöltözik / alàzi / rùha
autó / aftokìnito
autópálya / ethnikì / odhòsz
azonnal / amèszosz

B
bab / faszòli
baba / morò
baba / (fõleg / játék-) / kùkla
baj / pròvlima
bajusz / musztàki
baleset / atìhjima
balra / ariszterà
banán / banàna
bank / tràpeza
bárány(hús) / arnì
barát / fìlosz
barátnô / fìli
barátságos / filikòsz-ì-ò
bárcsak / makàri
bárki / opjoszdhìpote
bármi / otidhìpote
barlang / szpiljà
barna / kafè
bátor / jenèosz-a-o
becsomagol / tilìji
becsuk / klìni
becsületes / tìmjosz-a-o
beenged / afìni / na / bi
befejez / teliòni
befejezõdik / teliòni
bejárat / ìszodhosz
bekapcsol / (pl. / tévét) / anìji
béke / irìni
belépõdíj / ìszodhosz
belépõjegy / iszitìrio
beleszeret / erotèvete
belföld / eszoterikò
belváros / kèndro
bélyeg / ghramatòszimo
bemutat / (vkit) / szisztìni
bent / mèsza
benzin / venzìni
benzinkút / venzinàdhiko
bér / miszthòsz
bérbe / ad / nikjàzi
bérel / nikjàzo
bérleti / díj / enìkio
beszáll / bèni
beszél / milài
beszélgetés / szizìtiszi
beteg / àrosztosz-i-o
betegség / aròsztia
betû / ghràma
bezár / klidhòni, / klìni
bíróság / dhikasztìrio
bírság / pròsztimo
bizalom / embisztoszìni
bizonyít / apodhiknìi
bizonyíték / apòdhikszi
biztonság / aszfàlia
biztonsági / öv / zòni / aszfalìasz
biztonságos / aszfalìsz-ìsz-èsz
biztos / szìghurosz-i-o
biztosan / szìghura
biztosítás / aszfàlia
blúz / blùza
bocsánat! / szighnòmi!
boldog / eftihjizmènosz-i-o
bolt / maghazì
bôr / dhèrma
bor / kraszì
boríték / fàkelosz
borjú(hús) / moszhàri
borotva / ksziràfi
borravaló / purbuàr
bors / pipèri
bõrönd / valìca
börtön / filakì
bugyi / kilòta
bungaló / bangalòu
burgonya / patàta
busz / leoforìo
buta / kutòsz-ì-ò
bútor / èpiplo
bútorozott / epiplomènosz-i-o
búvár / dhìtisz
büdös / vromài
bûncselekmény / ènglima
bûnös / ènohosz
bûnözõ / englimatìasz
büntetés / pinì
büszke / iperìfanosz-i-o
C
cég / eterìa
cél / szkopòsz
ceruza / molìvi
cigaretta / cighàro
cigarettázik / kapnìzi
cím / (könyvé) / tìtlosz
cím / (postai) / dhièfthinszi
cipô / papùci
cipõfûzõ / kordhòni
Ciprus / Kìprosz
cipzár / fermuàr
citrom / lemòni
citromlé / lemonàdha
comb / bùti
cukor / zàhari
cukorbetegség / dhiavìtisz
cukorka / karamèla
cukrászda / zaharoplasztìo
CS
csak / mòno
család / ikojènia
családi / név / epìtheto
csaló / apateònasz
csapat / omàdha
csatlakozás / (közlekedési
eszközhöz) / andapòkriszi
csatorna / kanàli
csavar / (fõnév) / vìdha
csavarhúzó / kacavìdhi
csecsemõ / vrèfosz
csekk / epitajì
csempészet / lathrembòrio
csend / szjopì
csengõ / kudhùni
csepp / sztaghòna
cserél / alàzi
cseresznye / keràszi
csésze / flidzàni
csillag / asztèri
csinál / kàni
csirke(hús) / kotòpulo
csizma / bòta
csoda / thàvma
csodál / thavmàzi
csodálatos / thavmàsziosz-a-o
csók / filì
csökkent / miòni
csokoládé / szokolàta
csókol / filài
csomag / dhèma
csomag / (úti-) / aposzkevì
csomagmegôrzô
fìlakszi / aposzkevòn
csomagtartó / port-bagàz
csónak / vàrka
csont / kòkalo
csöpög / sztàzi
csoport / grup
csúnya / àszhjimosz-i-o
csúszik / ghlisztrài
csütörtök / Pèmpti
D
dal / traghùdi
darab / komàti
datolya / hurmàsz
dátum / imerominìa
december / Dhekèmvriosz
dél / meszimèri
délután / apòjevma
dezodor / apozmitikò
diák / (fiú / lány)
mathitìsz / mathìtria
diéta / dhìeta
dió / karìdhi
diploma / ptihjìo, / dhìploma
diszkó / dìszko
disznóhús / hjirinò
divat / mòdha
divatos / tisz / mòdhasz
dízel / dìzel, / petrèleo
dob / (ige) / rìhni
doboz / kutì
dohány / kapnòsz
dohányzik / kapnìzi
dolgozik / dhulèvi
dolog / pràghma
dolog / (tennivaló) / dhuljà
döntés / apòfaszi
drága / (pénzben) / akrivòsz-ì-ò
drót / szìrma
dudál / kornàri
dzseki / bufàn
E
ebéd / meszimerjanò
ébresztés / kszìpnima
ébresztôóra / kszipnitìri
ecet / kszìdhi
edény / kacaròla
édes / ghlikòsz-jà-ò
édesség / ghlikò
ég / (tûz) / kèi
égbolt / uranòsz
egér / pondìki
egész / olòklirosz-i-o
egészség / ijìa
egészséges / (vki) / ijiìsz-ìszèsz
egészséges / (vmi) / ijiinòsz-ì-ò
egy / ènasz, / mìa, / èna
egyágyas / szoba / monòklino
dhomàtio
egyedül / mònosz-i-o
egyenesen / efthìa
egyetem / panepisztìmio
egyetemista / (fiú / lány)
fititìsz / fitìtria
egyetért / szimfonì
egyház / ekliszìa
egyszerû / aplòsz-ì-ò
együtt / mazì
éhes / pinài
éjfél / meszànihta
éjszaka / nìhta
ékszer / kòzmima
él / zi
elad / pulài
elájul / lipothimì
elalszik / (apo)kimàte
elbújik / krìvete
elbúcsúzik / apohjeretài
elégedett / efharisztimènosz-io
elegendô / arketòsz-ì-ò
elég / (vmibõl) / ftàni
eléggé / arketà
eleje / (idõben) / arhjì
elem / (rádióban) / batarìa
elér / (vonatot) / prolavèni
élet / zoì
elfelejt / kszehnài
elfogad / dhèhjete
elfoglalt / apaszholimènosz-i-o
elhatároz / apofaszìzi
elindul / fèvji
elismer / paradhèhjete
eljárás / dhiadhikaszìa
elkezd / arhjìzi
elkezdődik / arhjìzi
elkészít / etimàzi, / ftjàhni
elkísér / szinodhèvi
elküld / (levelet) / sztèlni
ellátás / dhiatrofì
ellenfél / andìpalosz
ellenôriz / elènhji
ellenség / ehthròsz
ellentét / dhiaforà
elmarad / mateònete,
akirònete
elmegy / (vhova) / pài
elmegy / (vhonnan) / fèvji
elôadás / (színi-) / paràsztaszi
elõítélet / prokatàlipszi
elöl / brosztà
elõleg / prokatavolì
elôrejelzés / pròghnoszi
elront / halài
elsõ / pròtosz-i-o
elsôbbség / protereòtita
eltûnik / ekszafanìzete
elveszít / hàni
élvez / apolamvàni
ember / ànthroposz
emelet / òrofosz
emlék(ezet) / mnìmi
emlékezik / thimàte
emlékeztet / ipenthimìzi
emlékmû / mnimìo
én / eghò
ének / traghùdhi
énekel / traghudhài
engedély / àdhja
eper / fràula
épít / htìzi
építkezés / ikodhomì
épület / ktìrio
ér / (vmennyit) / akszìzi
érdekel / endhiafèri
érdekes / endhiafèron-usza-on
érdeklôdik / endhiafèrete
erdõ / dhàszosz
eredeti / ghnìszjosz-a-o
eredmény / apotèlezma
érez / eszthànete
érez / (magát / pl. / nyaraláson)
pernài
erkély / balkòni
érkezés / àfikszi
érkezik / ftàni
erô / dhìnami
ért / katalavèni
érték / akszìa
értékes / polìtimosz-i-o
értesít / idhopiì
értesítés / idhopìiszi
érv / epihjìrima
érzés / szinèszthima
és / ke
esély / pithanòtita
esemény / jeghonòsz
esernyô / ombrèla
eset / perìptoszi
esik / pèfti
esküvô / ghàmosz
esô / vrohjì
esôkabát / adhiàvroho
este / vràdhi
ész / mjalò
eszik / tròi
észrevesz / pèrni / ìdhiszi
étel / fajitò
étlap / katàloghosz
étterem / esztiatòrio, / tavèrna
étvágy / òrekszi
euró / evrò
Európa / Evròpi
év / hrònosz, / ètosz
évforduló / epètiosz
evôeszköz / mahjeropìruna
évszak / epohjì
évtized / dekaetìa
ezért / jaftò
ezüst- / arjiròsz-ì-ò
F
fa / dhèndro
fa / (anyag) / kszìlo
fagy / paghonyà
fagylalt / paghotò
fáj / ponài
fájdalom / pònosz
fájl / fajl
fal / tìhosz
falu / horjò
fáradt / kurazmènosz-i-o
farmer / dzin
fázik / kriòni
fedélzet / katàsztroma
fegyver / òplo
fehér / àszprosz-i-o
fehérnemû / eszòruha
fej / kefàli
fejes / saláta / marùli
fejfájás / ponokèfalosz
fejlôdés / anàptikszi
fék / frèno
fekete / màvrosz-i-o
fekszik / ìne / kszaplomènosz-i-o
fél / miszòsz-ì-ò
fél / (vmitôl) / fovàte
feláll / szikònete / (òrthiosz-a-o)
felébreszt / kszipnài
félelem / fòvosz
felemel / szikòni
félénk / dhilòsz-ì-ò
feleség / jinèka
felhív / (telefonon) / pèrni
tilèfono
felhõ / szìnefo
felismer / anaghnorìzi
felkapcsol / anàvi
felkészül / proetimàzete
felkínál / proszfèri
felmerül / prokìpti
felnôtt / enìlikosz
félpanzió / imidhiatrofì
felpróbál / dhokimàzi
félretesz / vàzi / pèra
félreért / parekszijì
félreértés / parekszìjiszi
felszáll / anevèni
felszolgál / szervìri
féltékeny / ziljàrisz-a-iko
feltétel / proipòtheszi
feltételez / ipothèti
feltölt / (akkumulátort) / fortìzi
felületes / epipòleosz-i-o
felvált / (pénzt) / halài
felvesz / (ruhát) / forài
fenék / (testrész) / piszinòsz
fent / pàno
fény / fosz
fenyeget / apilì
fénykép / fotoghrafìa
fényképezôgép
fotoghrafikì / mihanì
férfi / àndrasz
férj / àndrasz
férjezett / ènghami,
pandremèni
fertõzés / mòlinszi
fertõzõ / limòdhisz-isz-esz
festék / hròma, / bojà
fésû / htèni
fesztivál / fesztivàl
fia / (vkinek) / josz
fiatal / nèosz-a-o
fiatalember / nearòsz
ficam / ekszàrthroszi
figyel / proszèhji
figyelem / proszohjì
figyelmeztet / proidhopiì
figyelmeztetés / proidhopìiszi
film / tenìa, / èrgho
film / (fotózáshoz) / film
fiútestvér / adherfòsz
fizet / pliròni
fizetés / miszthòsz
fodrász / (ffi / nõ)
komòtisz / komòtria
fog / (fõnév) / dhòndi
fogadtatás / ipodhohjì
fogamzásgátló / andisziliptikò
fogfájás / ponòdhondosz
fogkefe / odhondòvurca
fogkrém / odhondòkrema
foglal / (pl. / jegyet) / klìni
foglalás / kràtiszi
foglalkozás / epàngelma
foglalkozik / (vmivel)
aszholìte
fogorvos / odhondìatrosz
fogtömés / szfràjizma
fokhagyma / szkòrdho
folt / (pecsét) / lekèsz
folyó / potàmi
folyóirat / periodhikò
folyosó / dhiàdhromosz
folytat / szinehjìzi
folytatás / szinèhjia
folytatódik / szinehjìzete
fontos / szimandikòsz-ì-ò
fordít / (szöveget) / metafràzi
fordítás / metàfraszi
forgalom / kìniszi, / kikloforìa
forint / fjorìni
forrás / pijì
föld / hòma
földmûves / aghròtisz
földrengés / szizmòsz
földszint / iszòjio
fônök / afendikò
fôváros / protèvusza
fôz / majirèvi
friss / frèszkosz-ja-o
furcsa / paràkszenosz-i-o
fû / hortàri, / hòrto, / gazòn
füge / szìko
függ / (vmitõl) / ekszàrtate
független / anekszàrtitosz-i-o
fül / aftì
fülbevaló / szkularìki
fürdik / kàni / bànyo
fürdôruha / majò
fürdôszoba / bànyo
füst / kapnòsz
fûszer / baharikò
fut / trèhji
fûtés / thèrmanszi
G
garancia / engìiszi
garantál / engiàte
garázs / garàz
garnéla / gharìdha
gáz / aèrio, / gàzi
gazdag / plùszjosz-a-o
gazdagság / plùtosz
gazdaság / ikonomìa
gazdaságos / ikonomikòsz-ì-ò
gép / mihanì
gitár / kithàra
gól / gol
gomb / kumbi
gomba / manitàri
gond / pròvlima
gondol / nomìzi
gondol / (vmire) / szkèftete
gondolat / szkèpszi
gondolkodik / szkèftete
görög / (férfi / nõ)
Elinasz / Elinìdha
görög / elinikòsz-ì-ò
görögdinnye / karpùzi
Görögország / Elàdha
görög / saláta / horjàtiki / szalàta
görögül / elinikà
gramm / ghramàrio
gratuláció / szinharitìria
gumi / làsztiho
GY
gyalog / me / ta / pòdhja
gyakran / szihnà
gyanús / ìpoptosz-i-o
gyapot / vamvàki
gyár / erghosztàszio
gyárt / kataszkevàzi
gyártó / kataszkevasztìsz
gyékény / pszàtha
gyenge / adhìnatosz-i-o
gyerek / pedhì
gyermekorvos / pedhìatrosz
gyertya / kerì
gyógyszer / fàrmako
gyógyszertár / farmakìo
gyomor / sztomàhji
gyors / ghrìghorosz-i-o
gyorsan / ghrìghora
gyufa / szpìrto
gyulladás / fleghmonì
gyûlöl / miszì
gyümölcs / frùto
gyümölcslé / hjimòsz
gyûrû / dhahtilìdhi
H
háború / pòlemosz
hadsereg / sztratòsz
hagy / afìni
haj / maljà
hajadon / àghami, / anìpandri
hajó / karàvi, / plìo
hajszárító / pisztolàki
hal / pszàri
halkan / szighà
hall / akùi
hálószoba / ipnodhomàtio
halott / nekròsz
hálózsák / ipnòszakosz
hamarosan / szìndoma
hamutartó / taszàki
hang / fonì
hangos / dhinatòsz-ì-ò
hangosan / dhinatà
hányinger / tàszi / ja / emetò
has / kiljà
hashajtó / kathartikò
hasmenés / dhiària
hasonlít / mjàzi
használ / hriszimopiì
használ / (jót / tesz) / kàni / kalò
használat / hrìszi
használt / metahjirizmènosz-io
hasznos / hrìszimosz-i-o
haszon / kèrdhosz
hát / (testrész) / plàti
határ / (országé) / szìnora
hátizsák / szakìdhjo
ház / szpìti
haza / (ország) / patrìdha
haza / (hova?) / (szto) / szpìti
házas / pandremènosz-i-o
házaspár / andròjino
hazudik / lèi / pszèmata
hazugság / pszèma
hegy / vunò
hely / mèrosz
helyfoglalás / kràtiszi / theszisz
hét / (hét / nap) / evdhomàdha
hétfõ / Deftèra
hétköznap / kathimerinì
hétvége / Szavatokìrjako
hiányzik / lìpi
hiba / làthosz
híd / jèfira
hideg / krìosz-a-o
hír / nèo
hirdetés / angelìa
híres / dhiàszimosz-i-o
hirtelen / kszafnikà
hisz / pisztèvi
hitelkártya / pisztotikì / kàrta
hivatalos / epìszimosz-i-o
hív / (vhova) / fonàzi, / kalì
hívnak / (vhogy) / lène
hívás / klìszi
hó / hjòni
hogy / (kötõszó) / posz, / òti
hogy / (kérdõszó) / posz
hol / pu
hölgy / kirìa
holnap / àvrio
holnapután / methàvrio
homár / asztakòsz
hômérô / thermòmetro
hômérséklet / thermokraszìa
homok / àmosz
hónap / mìnasz
honnan / apò / pu
hord / (ruhát) / forài
hosszú / makrìsz-ià-ì
hova / pu
hoz / fèrni
humor / hjùmor
hús / krèasz
húsvét / Pàszha
hûtôszekrény / pszijìo
húz / travài
I
idegen / kszènosz-i-o
idegenvezetô / kszenaghòsz
ideges / nevriazmènosz-i-o
ideiglenes / proszorinòsz-i-o
idô / hrònosz, / òra, / keròsz
idôben / engèrosz
idõjárás / keròsz
idôs / ilikiomènosz-i-o
igazol / pisztopiì, / veveòni
igazolás / pisztopiitikò,
vevèoszi
igazság / alìthja
igen / ne
ígéret / ipòszhjeszi
illat / mirodhjà
illik / (vmihez) / terjàzi
imádkozik / proszèfhjete
indulás / anahòriszi
infláció / plithorizmòsz
influenza / ghrìpi
információ / pliroforia
ingyen / dhoreàn, / dzàba
injekció / èneszi
integet / kunài / to / hjèri
ipar / viomihanìa
ír / ghràfi
irány / katèfthinszi
irat / èngrafo
irigy / ziljàrisz-a-iko
iroda / ghrafìo
is / ke
iskola / szholìo
ismeretlen / àghnosztosz-i-o
ismer / ghnorìzi, / kszèri
ismerôs / ghnosztòsz-ì-ò
ismert / ghnosztòsz-ì-ò
ismétlés / epanàlipszi
isten / theòsz
iszik / pìni
ital / potò
ivóvíz / pòszimo / nerò
ízlés / ghùszto
ízlik / tu / tisz / arèszi
izzad / idhròni
J
jacht / kòtero
január / Ianuàriosz
járda / pezodhromìo
jármû / òhjima
járvány / epidhimìa
játszik / pèzi
javaslat / pròtaszi
javasol / protìni
jégkocka / paghàki
jegy / (pl. / múzeumi) / iszitìrio
jel / szimàdhi
jelenleg / prosz / to / paròn
jelentkezik / (vhova)
dhilòni / szimetohjì
jelentõség / szimaszìa
jellem / haraktìrasz
jó / kalòsz-ì-ò
jobbra / dhekszjà
jog / (vmihez) / dhikèoma
joghurt / jaùrti
jogosítvány / dhìploma
jön / èrhjete
jövõ / mèlon
jövõ / (következõ)
erhòmenosz-i-o
jövôre / tu / hrònu
július / Iùliosz
június / Iùniosz
jutalék / promìthia
K
kabát / paltò
kabin / kabìna
kábítószer / narkotikò
kagyló / mìdhi
kakaó / kakào
kalap / kapèlo
kalapács / szfirì
kanál / kutàli
kanyar / sztrofì
kap / pèrni
kapcsolat / szhjèszi, / epafì
kápolna / pareklìszi
kár / (anyagi) / zimjà
karácsony / Hisztùjena
karaj / brizòla
karambol / trakàrizma
karikagyûrû / vèra
kártérítés / apozimìoszi
kártya / (játék) / hartjà
katolikus / katholikòsz-ì-ò
kávé / kafèsz
kávéház / kafenìo, / kafetèria
kedd / Trìti
kedv / dhiàtheszi, / kèfi,
òrekszi
kék / ble, / ghalàzjosz-a-o
keksz / biszkòto
keletkezik / dhimiurjìte
kell / (tenni / vmit) / prèpi
kemény / szkliròsz-ì-ò
kemping / kàmping
kenõcs / alifì
kenyér / pszomì
kényszerít / anangàzi
kép / ikòna
képeslap / kart-posztàl, / kàrta
kér / thèli, / zitài
kérdés / eròtiszi
kérdez / rotài
kerék / ròdha, / trohòsz
kerékpár / podhìlato
keres / pszàhni
kereskedelem / embòrio
keresztény / hrisztianòsz-ì-ò
keresztezôdés / dhiasztàvroszi
keresztnév
(vaftisztikò) / ònoma
kerítés / fràhtisz
kert / kìposz
kerül / (vmennyibe) / kosztìzi
kés / mahjèri
késés / kathisztèriszi
késik / kathiszterì, / arjì
késõn / arghà
készít / ftjàhni
készpénz / metrità
kétágyas / szoba
dhìklino / dhomàtio
kevés / lìghosz-i-o
kevesen / lìji
kéz / hjèri
kezd / arhjìzi
kezdet / arhjì
kezdô / arhàriosz
kezelés / therapìa
kézipoggyász
hjiraposzkevèsz
ki / (kérdõszó) / pjosz
kiállítás / èktheszi
kiabál / fonàzi
kicsi / mikròsz-ì-ò
kicsit / (egy / ~) / lìgho
kiejtés / proforà
kígyó / fìdhi
kijárat / èkszodhosz
kikap / tròi / kszìlo
kikap / (sportban) / hàni
kikapcsol / (készüléket) / klìni
kikölcsönöz / dhanìzete
kiköt / (hajó) / pjàni
kikötô / limàni
kilátás / thèa
kiló / kilò
kilométer / hjiliòmetro
kínálat / proszforà
kint / èkszo
király / vasziljàsz
kirándulás / ekdhromì
kisasszony / dheszpinìsz
kiszáll / vjèni
kiszolgálás / ekszipirètiszi
kitölt / szimbliròni
kíván / (vkinek) / èfhjete
kíváncsi / perìerghosz-i-o
kívánság / (óhaj) / epithimìa
kivesz / vghàzi
klíma / klìma
klub / klab
komp / fèri-bot
koncert / szinavlìa
konnektor / prìza
kontaktlencse / fakòsz / epafìsz
konzulátus / prokszenìo
konyha / kuzìna
kor / ilikìa
korán / norìsz
kórház / noszokomìo
kormány / (autóé) / timòni
kórus / horodhìa
kosz / vromja
koszos / vròmikosz-i-o,
leromènosz-i-o
kô / pètra
köd / omìhli
köhög / vìhji
köhögés / vìhasz
kölcsönad / dhanìzi
kölcsönöz / (bérel) / nikjàzi
költô / piitìsz
költség / kòsztosz
könnyû / èfkolosz-i-o
könnyû / (súlyra) / elafrìsz-ià-ì
könyv / vivlìo
könyvesbolt / vivliopolìo
könyvtár / vivliothìki
környezet / perivàlon
környék / periohjì
köröm / nìhji
körte / ahlàdhi
körülbelül / perìpu
körutazás / jìrosz
köszön / (üdvözöl) / hjeretài
köszönöm / efharisztò
követ / (ige) / akoluthì
követel / apetì
következmény / szinèpia
közel / kondà
közeli / kondinòsz-ì-ò
közepes / mètriosz-a-o
középsõ / meszèosz-a-o
közlekedési / lámpa / fanàri
közös / kinòsz-ì-ò
kukorica / kalambòki
kulcs / klidhì
kultúra / politizmòsz
kutya / szkìlosz, / szkilì
küld / sztèlni
külföld / ekszoterikò
különálló / kszehorisztòsz-ì-ò
különféle / dhiàfori-esz-a
különbözõ / (eltérõ)
dhiaforetikòsz-ì-ò
különbség / dhiaforà
különlegesség / szpeszialitè
különösen / idhiètera
L
láb / pòdhi
labda / bàla
labdarúgás / podhòszfero
lábos / kacaròla
lakás / dhiamèrizma, / szpìti
lakik / mèni
lakókocsi / trohòszpito
lánc / aliszìdha
lány / korìci, / kopèla
lánya / (vkinek) / kòri
lánytestvér / adherfì
lassan / arghà, / szighà
lassú / arghòsz-ì-ò
lát / vlèpi
látnivaló / aksziothèato
látogatás / epìszkepszi
látogató / episzkèptisz
látszerész / optikosz
laza / halaròsz-ì-ò
láz / piretòsz
lenyûgözô / katapliktikòsz-ì-ò
lé / zumì
lefoglal / klìni
lefordít / metafràzi
légkondicionálás
klimatizmòsz
légy / mìgha
lehet / borì
lehetôség / dhinatòtita
lekapcsol / zvìni
lekés / hàni
lekvár / marmelàdha
lélegzet / anapnoì
lélek / pnèvma
lelkesedés / enthusziazmòsz
lelkiismeret / szinìdhiszi
lemond / (vmit) / akiròni
lényeg / uszìa
lépcsô / szkàla
lepedõ / szendòni
lépés / vìma
leszáll / katevèni
létezik / ipàrhji
létra / szkàla
leül / kàthete
levág / kòvi
levegô / aèrasz
levél / (postai) / ghràma
leves / szùpa
levetkõzik / ghdhìnete
lift / aszanszèr
liter / lìtro, / kilò
ló / àlogho
lop / klèvi
lopás / klopì
lusta / tembèlisz-a-iko
LY
lyuk / trìpa
M
ma / szìmera
macska / ghàta
maga / (ön) / eszìsz
magány / monakszjà
magas / pszilòsz-ì-ò
magasság / ìpszosz
magyar / (nõ / férfi)
Ungrosz / Ungarèza
magyar / ungrikòsz-ì-ò
Magyarország / Ungarìa
magyarázat / ekszìjiszi
majdnem / szhjedhòn
május / Màiosz
makacs / pizmatàrisz-a-iko
makaróni / makaròni
mandarin / mandarìni
már / pja, / plèon, / ìdhi
marad / mèni
március / Màrtiosz
margarin / margharìni
marha(hús) / vòdhi
másik / àlosz-i-o
második / dhèfterosz-i-o
másolat / andìghrafo
mazsola / sztafìdha
medúza / cùhtra
még / akòma
megbán / metanyòni
medence / piszìna
megakadályoz / embodhìzi
megáll / sztamatài
megálló / sztàszi
megbeszél / szizitài, / lèi
megbocsát / szinhorì
megemlít / anafèri
megenged / epitrèpi
megéri / (érdemes) / akszìzi
megéri / (anyagilag) / szimfèri
megérint / angìzi, / akumbài
megérkezik / ftàni
megfelelõ / katàlilosz-i-o
megfigyel / paratirì
megfigyelés / paratìriszi
megfog / pjàni
meghallgat / akùi
meghatódik / szinginìte
meghív / proszkalì
meghívás / pròszkliszi
meghosszabbít / paratìni
megígér / ipòszhjete
megjavít / episzkevàzi, / ftjàhni
megköszön / efharisztì
megközelít / pliszjàzi
meglátogat / episzkèptete
meglepetés / èkplikszi
megment / szòzi
megmér / (súlyt) / zijìzi
megnéz / vlèpi
megnôsül / pandrèvete
megöl / szkotòni
megôriz / filài
megszakít / dhiakòpti
megszerez / apoktài
megszüntet / katarjì
megtart / kratài
megtud / mathèni
megvalósít / praghmatopiì
megvalósul / praghmatopiìte
megváltoztat / alàzi
megvizsgál / ekszetàzi
megy / pài
meleg / zesztòsz-ì-ò
mell / sztìthosz
melltartó / szutjèn
mély / vathìsz-jà-ì
melyik / pjosz-a-o
menetrend / dhromolòjio
menstruáció / perìodhosz
mentôautó / aszthenofòro
mentõöv / zòni / aszfalìasz
meny / nìfi
menyasszony / nìfi
mennyi / pòszosz-i-o
méreg / dhilitìrio, / farmàki
méret / mèjethosz
mérges / thimomènosz-i-o
mert / jatì, / epidhì
mese / paramìthi
messze / makrià
méter / mètro
metró / metrò
méz / mèli
meztelen / jimnòsz-ì-ò
mi / emìsz
mi / (kérdõszó) / ti
mikor / pòte
minden / òli-esz-a
mindenki / òli
mindig / pànda
miniszter / ipurghòsz
minôség / piòtita
mise / liturjìa
mobiltelefon / kinitò / tilèfono
mogyoró / fundùki
mond / lèi
mosoly / hamòjelo
mosolyog / hamojelài
most / tòra
motor / mihanì
motorkerékpár / motosziklèta
mozdony / mihanì
mozgás / kìniszi
mozi / szinemà
mozog / kunyète, / kinìte
múlt / parelthòn
múlt / (el-) / perazmènosz-i-o
munka / dhuljà
mustár / musztàrdha
mutat / dhìhni
múzeum / muszìo
mûködik / liturjì
mûtét / enhjìriszi
mûvész / kalitèhnisz
N
nadrág / pandelòni
nagy / meghàlosz-i-o
nagybácsi / thìosz
nagykövet / prèzvisz
nagykövetség / prezvìa
nagymama / jajà
nagynéni / thìa
nagyon / polì
nagypapa / papùsz
nap / mèra
nap / (égitest) / ìljosz
naplemente / iljovaszìlema
napolaj / andiljakò
napszemüveg / jaljà / ilìu
napszúrás / ilìaszi
naptár / imerolòjio
narancs / portokàli
narancslé / portokalàdha
nászút / ghamìlio / takszìdhi
nátha / szinàhji
néha / kamjà / forà
nehéz / dhìszkolosz-i-o
nehéz / (súlyra) / varìsz-jà-ì
nélkül / horìsz
nem / (tagadószó) / òhji
nemzet / èthnosz
nemzetiség / ethnikòtita
nemzetközi / diethnìsz-ìsz-èsz
nép / laòsz
név / ònoma
nevet / jelài
nevez / onomàzi
néz / kitàzi, / vlèpi
nézet / àpopszi
nézô / theatìsz
nincs / dhen / èhji / ìne
november / Noèmvriosz
nô / jinèka
nõ / (ige) / meghalòni
nôgyógyász / jinekològhosz
nõs / ènghamosz,
pandremènosz
nõtlen / àghamosz,
anìpandrosz
növény / fitò
NY
nyak / lemòsz
nyakkendô / ghravàta
nyaklánc / koljè
nyár / kalokèri
nyaral / kàni / dhiakopèsz
nyaralás / dhiakopèsz
nyel / katapìni
nyelv / ghlòsza
nyer / kerdhìzi
nyitva / aniktò
nyugágy / kszaplòsztra
nyugdíjas / szindaksziùhosz
nyugta / apòdhikszi
nyugtató / iremisztikò
O
ok / etìa, / lòghosz
okos / èkszipnosz-i-o
október / Oktòvriosz
olaj / làdhi
olcsó / ftinòsz-ì-ò
oldal / (pl. / úttesté) / plevrà
olívabogyó / eljà
olívaolaj / eleòladho
olvas / dhjavàzi
óra / rolòi
óra / (idõegység) / òra
óriási / teràsztiosz-a-o
orr / mìti
ország / hòra
ortodox / orthòdhokszosz-i-o
orvos / jatròsz
orvosi / rendelô / iatrìo
orvosság / fàrmako
osztály / (vonaton) / thèszi
ott / ekì
otthon / (szto) / szpìti
óvatos / proszektikòsz-ì-ò
óvoda / nipjaghojìo
óvszer / profilaktikò
õ / aftòsz, / aftì, / aftò
Ö
õk / aftì, / aftèsz, / aftà
öltözik / dìnete
öltözõ / apodhitìrio
ön / eszìsz
önök / eszìsz
öngyújtó / anaptìrasz
öntöz / potìzi
öreg / (régi) / paljòsz-à-ò
öregasszony / ghrià
öregember / jèrosz
ôriz / filài
öröm / harà
örül / hjèrete
összeg / poszòn
ôsz / fthinòporo
ôszibarack / rodhàkino
összekever / berdhèvi
összetör / szpàzi
ötlet / idhèa
öv / zòni
özvegy / (ffi / nõ) / hjìrosz / hjìra
P
panasz / paràpono
panaszkodik / paraponyète
pánik / panikòsz
padlizsán / melidzàna
padló / pàtoma
pap / papàsz
papír / hartì
papírzsebkendô
hartomàndilo
paplan / pàploma
paprika / piperjà
papucs / pandòfla
pár / (pl. / cipõ) / zevghàri
paradicsom / domàta
park / pàrko
parkol / parkàri
parkoló / pàrking
párna / makszilàri
patkány / pondikòsz
pékség / fùrnosz, / artopiìo
példa / paràdhighma
pelenka / pàna, / pèmpersz
pénz / leftà, / hrìma
pénztár / tamìo
pénztárca / portofòli
pénzváltó / andalaktìrio
perc / leptò
petrezselyem / maidanòsz
pezsgô / szambànya
piac / aghorà, / laikì, / pazàri
pihen / kszekuràzete
pillanat / sztighmì
pince / ipòjio
pincér / szervitòrosz
pirítós / frighanyà
piros / kòkinosz-i-o
piszkos / vròmikosz-i-o,
leromènosz-i-o
pisztácia / fisztìki
pizsama / pidzàmesz
poggyász / aposzkevèsz
pohár / potìri
polip / htapòdhi
politika / politikì
pontos / akrivìsz-ìsz-èsz
pontosan / akrivòsz
por / szkòni
posta / tahjidhromìo
próba / pròva
próbafülke / dhokimasztìrio
próbál / proszpathì,
dhokimàzi
probléma / pròvlima
program / pròghrama
prostituált / pòrni
prospektus / proszpèktusz
puha / malakòsz-ì-ò
pulóver / pulòver
pulyka / ghalopùla
püspök / epìszkoposz
R
rádió / radhiòfono, / ràdhio
ragasztó / kòla
rágógumi / cìhla
ragtapasz / lefkoplàsztisz
recept / szindajì
regény / mithisztòrima
reggel / proì
reggeli / proinò
régi / paljòsz-à-ò
remél / elpìzi
remény / elpìdha
rend / tàkszi
rendel / parangèlni
rendel / (orvos) / dhèhjete
rendetlenség / akatasztaszìa
rendôr / asztinomikòsz
rendôrautó / peripolikò
rendôrség / asztinomìa
rendszer / kathesztòsz,
szìsztima
rendszám / pinakìdha
repül / petài
repülôgép / aeroplàno
repülõjárat / ptìszi
repülôtér / aerodhròmio
rész / mèrosz
részeg / methizmènosz-i-o
részt / vesz / szimetèhji,
pèrni / mèrosz
ritkán / szpànya
rizs / rìzi
rokkant / anàpirosz
rossz / kakòsz-ì-ò,
àszhjimosz-i-o
rossz / (nem / mûködõ)
halazmènosz-i-o
rózsa / triandàfilo
röntgen / aktinoghrafìa
rövid / kondòsz-ì-ò
rövid / (idõben) / szìndomosz-i-o
ruha / rùha
ruha / (nõi) / fòrema
ruhatár / gardaròba
rúzs / krajòn
S
saját / dhikòsz-ì-ò / mu / szu / / ...
sajnál / lipàte
sajt / tirì
sakk / szkaki
saláta / szalàta
sárga / kìtrinosz-i-o
sárgabarack / verìkoko
sárgadinnye / pepòni
sárgarépa / karòto
sarok / ghonìa
sátor / szkinì
savanyú / kszinòsz-ì-ò
seb / plijì
sebesség / tahjìtita
segít / voithài
segítség / voìthia
semmi / tìpota
senki / kanènasz
sertéshús / hjirinò
sérült / travmatìasz
séta / vòlta, / perìpato
sétál / kàni / vòlta, / perpatài
sí / szki
síel / kàni / szki
siet / vjàzete
siker / epitihjìa
sirály / ghlàrosz
sikerül / petihjèni, / katafèrni
sín / ghramì
sír / (ige) / klèi
só / alàti
sofôr / odhighòsz
soha / potè
sok / polìsz-ì-ì
sokan / polì
sonka / zambòn
sor / szirà
sor / (várakozóké) / urà
sorompó / bàra
sovány / leptòsz-ì-ò,
adhìnatosz-i-o
sör / bìra
sörözô / birarìa
sötét / szkùrosz-a-o,
szkotinòsz-ì-ò
sötét(ség) / szkotàdhi
spenót / szpanàki
sport / szpor, / athlitizmòsz
stadion / sztàdhio
strand / plaz
strandpapucs / szajonàra
súly / vàrosz
sült / tighanitòsz-ì-ò
sült / (sütõben) / pszitòsz-ì-ò
sütemény / ghlikò
SZ
szabad / elèftherosz-i-o
szabad / (nem / tilos) / epitrèpete
szabadnap / repò
szabadság / eleftherìa
szabadság / (munkahelyen)
àdhja
szabály / kanònasz
szabályos / kanonikòsz-ì-ò
szag / (aszhjimi) / mirodhjà
száj / sztòma
szakács / màjirasz
szakáll / jènya
szakember / idhikòsz
szakma / epàngelma
szállás / katàlima, / dhiamonì
szálloda / kszenodhohjìo
szalvéta / pecèta
szám / arithmòsz, / nùmero
szamár / ghàjdharosz
számítógép / ipolojisztìsz
számla / (bolti) / apòdhikszi,
timolòjio
számla / (éttermi, / közüzemi)
logharjazmòsz
számol / metrài
szándék / pròtheszi
szappan / szapùni
száraz / (bor) / ksziròsz-ì-ò
százalék / poszosztò
szédül / zalìzete
széf / thirìdha
szegény / ftohòsz-ì-ò
szegény / (szerencsétlen)
kakomìrisz-a-iko
szék / karèkla
székrekedés / dhiszkiljòtita
szekrény / dulàpa
szél / ànemosz, / aèrasz
szelet / fèta
szem / màti
személy / pròszopo, / àtomo
személyi / igazolvány
dheltìo / taftòtitasz
személyzet / proszopikò
szemész / ofthalmìatrosz
szemét / szkupìdhi
szemetes / szkupidhotenekèsz
szemüveg / jaljà
szenved / ipofèri, / pàszhji
szép / òmorfosz-i-o, / orèosz-a-o
szeptember / Szeptèmvriosz
szerda / Tetàrti
szerelem / èrotasz
szerelmes / erotevmènosz-i-o
szerencse / tìhji
szeret / aghapài, / tu / tisz / arèszi
szeretet / aghàpi
szeretô / (férfi) / erasztìsz
szeretõ / (nõ) / eromèni
szerez / apoktài
szerszám / erghalìo
szerv / òrghano
szervez / orghanòni
szervezet / orghanizmòsz
szerviz / szinerjìo
szezon / szezòn
sziget / niszì
szikla / vràhosz
szilva / dhamàszkino
szín / hròma
színész / ithopjòsz
színház / thèatro
színpad / szkinì
színvonal / epìpedho
szív / (fõnév) / kardhjà
szívesség / hàri
szmog / nèfosz
szó / lèkszi
szoba / dhomàtio
szokás / szinìthia
szoknya / fùszta
szombat / Szàvato
szomjas / dhipszài
szomszéd / jìtonasz
szórakozik / dhiaszkedhàzi
szórakozóhely / kèndro
(dhiaszkèdhaszisz)
szósz / szàlca
szótár / lekszikò
szökõkút / szindrivàni
szõlõ / sztafìli
szônyeg / halì
szörf / szerf
sztrájk / aperjìa
szúnyog / kunùpi
szükség / anàngi
szüksége / van / vmire / hriàzete
szükséges / anangèosz-a-o
szül / jenài
szülés / jèna
születés / jèniszi
születésnap / jenèthlia
születik / jenyète
szülôk / ghonìsz
szünet / dhiàlima
szünidô / dhiakopèsz
szürke / gri
T
tabletta / hàpi
tag / mèlosz
tagad / arnyète
táj / topìo
tájékoztat / pliroforì
takarít / katharìzi
takarítónõ / katharìsztria
takaró / kuvèrta
talál / vrìszki
található / vrìszkete
találkozás / szinàndiszi
találkozik / szinandjète
támogat / iposztirìzi
tampon / tambòn
tanács / szimvulì
tanácsol / szimvulèvi
tanár / dhàszkalosz, / kathijitìsz
tanárnõ / dhaszkàla, / kathijìtria
tánc / horòsz
táncol / horèvi
tanú / màrtirasz
tanul / mathèni, / dhjavàzi,
szpudhàzi
tányér / pjàto
tapasztalat / pìra, / embirìa
társaság / eterìa
tartozás / hrèosz
tartozik / (vmihez) / anìki
tartozik / (pénzzel) / hrosztài
táska / cànda
tavasz / ànikszi
távolság / apòsztaszi
taxi / takszì
te / eszì
tea / cài
tegnap / hthesz
tegnapelõtt / prohthèsz
teherautó / fortighò
tej / ghàla
tél / hjimònasz
telefon / tilèfono
telefonál / tilefonì, / pèrni
tilèfono
temetés / kidhìa
temetô / nekrotafìo
templom / ekliszìa
tenger / thàlasza
tengerpart / paralìa
tenisz / tènisz
tér / platìa
terasz / verànda, / taràca
térd / ghònato
terhes / èngiosz
térkép / hàrtisz
termék / proiòn
termel / paràji
természet / fìszi
természetesen / fiszikà, / vèvea
terv / szhjèdhjo
tessék! / orìszte!
test / szòma
tesz / (vhova) / vàzi
tetô / sztèji, / szkèpi
tévé / tileòraszi
téved / kàni / làthosz
tévedés / làthosz
tilos / apaghorèvete
tintahal / kalamàri
tiszta / katharòsz-ì-ò
tisztelet / szevazmòsz
titok / misztikò
tó / lìmni
tojás / avghò
toll / (íráshoz) / sztilò
tolmács / dhierminèasz
töröl / (járatot) / akiròni
törölközô / pecèta
történelem / isztorìa
történik / szimvèni, / jìnete
törvény / nòmosz
törvényes / nòmimosz-i-o
törvénytelen / parànomosz-i-o
tud / (bír) / borì
tulajdonos / idhioktìtisz
túlzás / ipervolì
turista / turìsztasz
tükör / kathrèftisz
türelem / ipomonì
tûz / fotjà
TY
tyúk / kòta
U
uborka / angùri
udvar / avlì
udvarias / evjenikòsz-ì-ò
új / nèosz-a-o, / kenùrjosz-a-o
ujj / dhàktilo
újság / efimerìdha
unkaöcs / anipszjòsz
unoka / (fiú / lány)
èngonosz / engonì
unokahúg / anepszjà
unokatestvér / (fiú / lány)
ekszàdhelfosz / ekszadhèlfi
úr / kìriosz
úszás / kolìmbi
úszik / (ember) / kolimbài,
kàni / kolìmbi
uszoda / kolimvitìrio
út / dhròmosz, / odhòsz
utána / metà
utas / epivàtisz
utazás / takszìdhi
utazási / iroda / turisztikò
ghrafìo
utazik / takszidhèvi
útlevél / dhiavatìrio
utolsó / teleftèosz-a-o
utónév / ònoma
Ü
üdítõital / anapsziktikò
üdvözlet / hjeretizmòsz
üdvözöl / hjeretài
ügy / ipòtheszi
ügyvéd / dhikighòrosz
ül / kàthete
ünnep / jortì
üres / àdhjosz-a-o
üt / htipài
üveg / (palack) / bukàli
üzenet / mìnima
üzlet / (bolt) / katàsztima,
maghazì
V
vacsora / vradhinò
vág / kòvi
vagy / (kötõszó) / i
vagyon / periuszìa
vaj / vùtiro
vaku / flasz
valaki / kàpjosz
valami / kàti
válasz / apàndiszi
válaszol / apandài
választ / dhjalèji
választás / epilojì
vallás / thriszkìa
valódi / ghnìsziosz-a-o
valószínûleg / pithanòsz
van / ìne
van / (vmije) / èhji
vám / telonìo
vár / (ige) / perimèni
város / pòli
vasárnap / Kirjakì
vásárol / pszonìzi
vastag / hondròsz-ì-ò
vasútállomás
szidhirodhromikòsz
sztathmòsz
vécé / tualèta
vécépapír / hartì / ijìasz
vég(e) / tèlosz
vegetáriánus
hortofàghosz-osz-o
véget / ér / teliòni
végállomás / tèrma
végül / telikà
vékony / leptòsz-ì-ò
vélemény / ghnòmi
véletlenül / tihjèa, / katà
làthosz
vendég / episzkèptisz
ventilátor / anelkisztìrasz
vér / èma
vesz / pèrni
veszekedés / kavghàsz
veszély / kìndhinosz
veszélyes / epikìndhinosz
vezet / (autót) / odhighài
vezetéknév / epònimo,
epìtheto
vicc / asztìo, / anèkdhoto
vidám / harùmenosz-i-o
vigyáz / proszèhji
vigyázat / proszohjì
vihar / thìela
világos / fotinòsz-ì-ò,
aniktòsz-ì-ò
villa / (evõeszköz) / pirùni
villamos / tram
villany / fosz
virág / lulùdhi
virágcsokor / anthodhèzmi
virágüzlet / anthopolìo
viselkedés / szimberiforà
viselkedik / szimberifèrete
viszony / szhjèszi
vita / szizìtiszi
víz / nerò
vízcsap / vrìszi
vizsga / ekszètaszi
vizsgálat / ekszètaszi
vizsgázik / dhìni / ekszetàszisz
vízum / vìza
vôlegény / ghambròsz
vonal / ghramì
vonat / trèno
Z
zacskó / szakùla
zaj / thòrivosz
zárva / klisztò
zászló / szimèa
zavar / (ige) / enohlì
zene / muszikì
zokni / kàlca
zöld / pràszinosz-i-o
zöldség / lahanikò
zuhany / duz
ZS
zseblámpa / fakòsz
zsemle / pszomàki
zsinagóga / szinaghojì
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!